Společnost REVAMONT s.r.o. se zabývá

službami:

 • Veškerými elektromontážními pracemi v rodinných, panelových i ostatních domech.
 • Údržbou, opravami případně výměnou původních bytových nebo průmyslových el.instalací.
 • Projektováním a montáží fotovoltaických elektráren na rodinných domech i volných plochách.
 • Opravami a revizemi elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů.
 • Montáží EZS a anténních rozvodů v rodinných domech.
 • Opravami případně výměnou rozvodů domácích telefonů v panelových domech.
 • Montážemi hromosvodů na rodinné domy a průmyslové objekty.
 • Výrobou a opravou bytových a průmyslových rozvaděčů a ovl.pultů do napětí 1000 V.
 • Revizní činností vyhrazených el.zařízení v objektech třídy A,B,C s napětím do i nad 1000V. Provádění výchozích, pravidelných i mimořádných revizí dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 60204-1 ed.2 a vyhl.ČBÚ č.75/2002 Sb.:
  • elektrická zařízení  a hromosvody
  • elektrické spotřebiče
  • elektrické stroje
  • svářečky
 • Technickou pomocí a poradenstvím v oblasti elektro.
 • Provádění školení a přezkoušení dle vyhl.50/78 Sb., §3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 • Montáž závlahových systémů a programování řídících jednotek daného systému.
 • Osvětlení zahrad a soliterních dřevin.

 

Nabízíme i Fotovoltaické elektrárny