REVAMONT s.r.o.

revize a montáže elektroinstalací

Elektro firma REVAMONT, s.r.o. byla založena v roce 1991 jako fyzický podnikatelský subjekt. Transformovaná firma jako „společnost s ručením omezeným,“ která působí v současné podobě na trhu, byla založena v roce 2007.

Firma je specificky zaměřená na poskytování komplexních služeb v oblasti výroby, montáže, oprav a revizí elektrického zařízení. Využívá bohatých dlouholetých zkušeností získaných při celkových opravách a údržbě elektro-zařízení důlní techniky povrchových dolů a lomů dozorovaných Státní báňskou správou (ČBÚ-objekty třídy C) a ostatních elektro-zařízení dozorovaných Technickým institutem České republiky (TIČR-objekty třídy A,B). Tyto zkušenosti jsou využívány pro běžné a speciální potřeby firem a současně i pro občanskou vybavenost.

Společnost REVAMONT, s.r.o. disponuje vlastními přepravními kapacitami, speciálním elektro-nářadím, měřicími přístroji, výrobními a skladovými prostorami.

Firma REVAMONT, s.r.o. provádí komplexní elektro služby v těchto oblastech:

 • Montážní práce silnoproudého a slaboproudého zařízení v rodinných, panelových i ostatních domech a opravami stávajících zařízení a rozvodů.
 • Revizní činnost vyhrazeného elektrického zařízení v objektech třídy A,B,C s napětím do i nad 1000V (elektrická zařízení, elektrické spotřebiče a elektrické stroje) .
 • Elektromontážními pracemi v průmyslových provozech třídy A,B,C.
 • Projektováním a montáží fotovoltaických elektráren a dalších FV systémů.
 • Projekční činností v oblasti elektro.
 • Výrobou a opravami bytových a průmyslových rozváděčů.
 • Zajišťování zkušebních provozů a odborných dozorů pro elektrická zařízení dozorovaná OBÚTIČR dle stanovených podmínek.
 • Zpracování rozpočtů a harmonogramů prací dle projektových dokumentací.
 • Technickou pomocí a poradenskou činností v oblasti elektro.
 • Provádění školení dle vyhl.50/78 Sb.
 • Dopravou a rozvozem elektromateriálu vlastními užitkovými vozidly.
Nabízíme i Fotovoltaické elektrárny